GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Sahada bu güne değin MTA tarafından yapılan detay jeoloji, jeokimya, jeofizik, sondaj ve test çalışmaları, sıcaklığı 200 °C den fazla  bir rezervuarın  varlığını ortaya çıkarmıştır (MTA, 1988). 2002 yılında MTA tarafından yapılan jeofizik değerlendirme raporu sonuçları, Germencik jeotermal anomalisinin yaklaşık 50 km2’lik alana yayıldığını göstermektedir.

Sahadan sürdürülebilir enerji üretiminin sağlanabilmesi ve rezervuarda oluşacak basınç düşümünün en aza indirilmesi ve çevre kirliliği oluşturmamak için, atık jeotermal suyun sahanın batı bölümünde açılan kuyulara geri basılması uygun bulunmuştur.

GÜRMAT, Ömerbeyli jeotermal sahasının yüksek sıcaklıklı  alanın potansiyelini kullanarak  ilk aşamada 47.4 MWe kurulu gücü olan bir santrali gerçekleştirmiş olup; santralde enerji üretim test çalışmalarına Mart/2009 ayı içerisinde başlanılması planlanmıştır.

Santral için toplam 8 adet üretim kuyusundan 2530 ton/saat jeotermal akışkan üretimi planlanmaktadır. Santralden yılda 8200 saat elektrik üretimi öngörülmesi halinde; jeotermal rezervuardan yılda yaklaşık 20.8 milyon metreküp jeotermal akışkan üretimi yapılacaktır. Bu miktarın yaklaşık 16.4 milyon metreküpü (%79) reenjeksiyon yoluyla yeniden Sahanın batı bölümünde yer alan enjeksiyon kuyularına basılacaktır. Ayrıca, kondenserde yaklaşık 100 ton/saat kondense su da rezervuara geri basılacaktır.

Mevcut planlamaya göre, ruhsat alanımızı batısında yer alan yaklaşık ¼ lük bölümü enjeksiyon alanıdır. Bu alan üzerindeki 5 kuyu enjeksiyon kuyusu olarak seçilmiştir. Bu kuyuların rezervuar sıcaklıkları 191-205 °C arasında değişmektedir. Bu sıcaklık değerleri “binary cycle yöntemi” ile enerji üretimine çok uygun değerlerdir.